Organi upravljanja

NADZORNI SVET

Tomaž Čučnik

Franc Meža

Marko Štrigl

Cvetka Hajnžič

Simona Vajzman

 

UPRAVA DRUŽBE

Milena Sisinger, univ. dipl. ekon., direktor

Jasna Kac, mag.ekon. in posl. ved, prokurist