Kovinarstvo

KOVINSKA DEJAVNOST- vecino prodajnega programa predstavljajo pohodne rešetke razlicnih tipov ter nihajna vrata za proizvodne prostore in skladišca ter drobno opremo za dvižne plošcadi.

TALNE REŠETKE – Na osnovi dolgoletnih izkušenj, stalnega spremljanja potreb tržišca in optimalnih konstruktivnih rešitev izdelujemo rešetke, za katere je znacilno – majhna lastna teža – visoka staticna nosilnost – optimalne mehanske lastnosti Talne rešetke vgrajujemo pri izdelavi podestov, hodnikov, stopnišc, za zašcito odprtin in jaškov ter za druge podobne namene. Talne in stopnišcne rešetke so varjene izvedbe, izdelane iz jeklenih trakov. Površinska zašcita: nezašcitene, minizirane ali vroce cinkane.

 

Sodelujemo tudi s priznanim italijanskim proizvajalcem:
libra