Storitve

Od leta 2011, ko smo pridobili novega kupca za opravljanje storitev » pakiranje ročnih del«, smo iz leta v leto še bolj povečali obseg dela.

V letu 2011 in 2012 smo nekatere naše delavce iz drugih oddelkov prerazporedili na oddelek storitve in prav tako zaposlili večje število novih in invalidnih delavcev. Ta trend zaposlovanja smo nadaljevali v letu 2013. Na vseh linijah tako ročnih kot linijskih so se količine povečale, posledično tudi sam obseg dela. Zaradi povečanega dela in večje dostave količin smo bili primorani v povečavo in urejanje skladiščnih prostorov in prav tako investirati v nove investicije (nabava novega viličarja, kompresorji,…).

Delo na programu je zahtevno, saj se morajo vsi izdelki, ki se pakirajo biti pravilno klasificirani po različnih IDH, da ne bi prišlo do pomote pri pakiranju za različne države. Vsi izdelki so natančno označeni in se točno ve za katero državo je namenjeno.