23. seja skupščine družbenikov

Direktorica družbe BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in družbene pogodbe družbe,

vabi družbenike na 23. sejo SKUPŠČINE družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,

ki bo v ponedeljek, dne 04.07.2022 ob 11. uri na sedežu družbe

BODOČNOST MARIBOR d.o.o.

Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR

Skupščino bo otvorila direktorica družbe Milena SISINGER, univ.dipl.ekon.

Predlagani DNEVNI RED in predlog sklepov se nahaja tukaj.