GRAFIČNA DEJAVNOST predstavlja v slovenskih razmerah srednje veliko tiskarno, ki deluje na konkurenčno zelo intenzivnem trgu. Asortiman zajema knjižne edicije (avtorizirane izdaje založb, periodične izdaje, slikanice in trgovske knjige), merkantilne tiskovine (samokopirni seti v obliki blokov, tiskovine celostnih podob in obrazci v obliki knjig in posameznih listov), propagandne tiskovine (prospekti in katalogi podjetij ali izdelkov, letna poročila) in embalažo (etikete, zloženke, papirate vrečke, papirna galanterija).

Kot sestavni del družbe Bodočnost program sestavlja: tehnologija, tiskarna, strojna kartonaža in ročna knjigoveznica.

Grafika