1. Aktivno spodbujamo bolne zaposlene, da ostanejo doma – zaposleni, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, naj ostanejo doma in naj ne prihajajo na delovno mesto.
 2. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadzornega in ostati doma, če so bolni ali če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 3. Zagotavljamo, da je politika naših bolniških odsotnosti prožna in skladna s smernicami doktrine javnega zdravja in da se zaposleni zavedajo teh pravil.
 4. Ločujemo bolne delavce od zdravih: delavce, ki po prihodu na delovno mesto kažejo simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kašelj, težave z dihanjem) ali pri katerih se simptomi pojavijo tekom delovnega dneva, je potrebno ločiti od drugih zaposlenih in takoj poslati domov.
 5. Delovne površine, kjer je delal oziroma bil v stiku delavec s sumom oziroma s potrjeno okužbo z virusom, je potrebno čim prej očistiti in razkužiti.
 6. Pri vhodu v podjetje, pri delovnih mestih ter na drugih vidnih mestih smo postavili plakate, ki spodbujajo bolniško odsotnost bolnih delavcev ter higieno rok in pravilno obnašanje pri kašljanju in kihanju delavcev, ki niso (vidno) bolni.
 7. Zapovedujemo delavcem, da roke pogosto čistijo z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60-95% alkohola, ali da jih umivajo z vodo in milom, kar naj traja vsaj 20 sekund. Kombinacija mila in vode je prednostna, kadar so roke vidno umazane.
 8. Delavce opozarjamo, naj si ne delijo skodelic, kozarcev, posode, pribora. Po uporabi je potrebno posodo in pribor umiti z vodo in detergentom.
 9. Zagotavljamo redno zračenje prostorov in pravilno delovanje ventilacijskih sistemov.
 10. Spodbujamo oziroma težimo k temu, da se za komunikacijo, sestanke uporabljajo metode, ki ne vključujejo osebnih stikov (telefoni, videokonference, internet), tudi če osebe delajo v isti stavbi. Kar se le da, omogočamo delo od doma.

Rutinsko čistimo delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne točke, prostore):

 1. Redno čistimo vse površine, ki se jih delavci pogosto dotikajo na delovnem mestu, kot so npr. delovne postaje, pulti in kljuke. Uporabljamo čistila, ki se običajno uporabljajo v ta namen in sledijo navodilom na nalepki.
 2. Trenutno ne priporočamo dodatnih ukrepov dezinfekcije poleg rutinskih.
 3. Priskrbimo čistilne robčke za enkratno uporabo, da lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto uporabljene površine (npr. kljuke, tipkovnice, daljinski upravljalniki, mize).

Navodila so bila pripravljena v skladu s smernicami Združenja za medicino dela, prometa in športa.

Kratki filmi

Navodila za preprečitev okužbe

Pravilno nameščanje maske

V primeru okužbe zaposlenega

Navodila za zaposlene

Koronavirus

Navodila za delodajalce