Kontakti

DIREKTORICA PODJETJA:
Milena Sisinger, univ. dipl. ekon.
milena.sisinger@bodocnost.com

SEKTOR ZA EKONOMIKO IN FINANCE:
Franc Bogme, ekon.
frs@bodocnost.com

KADROVSKO SPLOŠNI SEKTOR:
Jasna Kac, mag.ekon. in posl. ved
jasna.kac@bodocnost.com

PROGRAM STORITEV:
Mario Mrdović, dipl. ekon.
mario.mrdovic@bodocnost.com

PROGRAM KOVINARSTVA:
Jože Panikvar, ekon.
kovinska@bodocnost.com

PROGRAM GRAFIKE :
Milan Kaloh
grafika@bodocnost.com

PROGRAM MIZARSTVA:
Silva Hohler, ing. lesarstva
silva.hohler@bodocnost.com