O podjetju

Začetki podjetja segajo v leto 1958, ko je bil njegov ustanovitelj Zavod za zaposlovanje invalidnih oseb in socialno šibkih oseb ZINOS Maribor. V letu 1962 je zavod začel delovati kot invalidska delavnica za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, s čimer je dobil tudi novo ime – Zavod za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov “Bodočnost” Maribor. Leta 1990 se je zavod preoblikoval v podjetje v družbeni lastnini s sedanjim imenom. Od 7.11.1996 do 8.5.2001 je podjetje poslovalo kot delniška družba (d.d.), od tega datuma naprej pa posluje kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Podjetje Bodočnost opravlja dejavnost t.i. posebnega družbenega pomena, saj gre za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V skladu z Zakonom o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.l. SRS 18/76) ima podjetje status invalidske delavnice, saj zaposluje več kot predpisanih 40 % invalidnih oseb. Podjetje ima za mariborsko regijo poseben pomen, saj zaposluje invalide tudi iz Slovenske Bistrice, Lenarta in Ptuja.

Več podatkov o podjetju ter njegoven poslovanju lahko dobite v letnih poročilih.

IZKAZNICA:

BODOČNOST MARIBOR d.o.o. – podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov

Dalmatinska ulica 1
2000 MARIBOR

ID za DDV: 44062206 , Matična št: 5050391