Leta 2011 smo pridobili novega kupca za opravljanje storitev » pakiranje ročnih del«, iz leta v leto se obseg dela povečuje.

V letu 2011 in 2012 smo nekatere naše delavce iz drugih oddelkov prerazporedili na oddelek storitev in zaposlili večje število novih in invalidnih delavcev. Trend zaposlovanja smo nadaljevali v letu 2013. Na vseh linijah, tako ročnih kot linijskih, so se količine povečale, posledično tudi sam obseg dela. Zaradi povečanega dela in večje dostave količin smo bili primorani v povečavo in urejanje skladiščnih prostorov ter v nove investicije (nabava novega viličarja, kompresorji,…).

Delo na programu storitev je zahtevno, saj se morajo izdelki, ki se pakirajo, pravilno klasificirati po različnih IDH-jih. Temu je tako, da ne bi prišlo do pomote pri pakiranju za različne države prejemnice. Vsi izdelki  imajo oznake, ki definirajo državo, v katero je izdelek namenjen.

Storitve