V družbi se zaposleni zavedamo, da je varno in zdravo okolje za zaposlene in družbo izrednega pomena. Leto 2013 je bilo zelo aktivno leto predvsem zaradi zmanjševanja vplivov na okolje, kar je pripomoglo tudi k večji kakovosti dela v družbi in življenja zaposlenih.

Naš dolgoročni cilj je postati okolju zelo prijazno podjetje. Stalno in povsod skrbimo, da odgovorno ravnamo z okoljem, predvsem pa spoštujemo preventivne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Ravnanje z okoljem v družbi pomeni upoštevanje vplivov proizvodnih procesov in storitev in tudi vrsta prizadevanj za smotrnejšo izrabo naravnih virov, ki jih potrebujemo za izvajanje svojih dejavnosti.

V družbi se trudimo najti nove in nove načine za zmanjševanja porabe energije ter skrbno in varčno uporabo energetskih virov. Cilji družbe so usmerjeni v zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje porabe naravnih surovin, večje varčnosti oziroma boljše izrabe, zmanjševanje porabe energentov predvsem kurilnega olja na račun boljše izolacije prostorov in drugih načinov večje ekonomičnosti prostorov.

Tudi zaposleni so vse bolj in bolj okoljsko ozaveščeni, saj je skrb za ločevanje odpadkov dnevna naloga in se vse bolj zavedajo pomena okolja, pri tem pa tudi sami razmišljajo o novih in boljših ter varčnih načinih porabe pri izvajanju vsakodnevnih storitev ter predlagajo ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje.