NADZORNI SVET

Tomaž Čučnik

Franc Meža

Marko Štrigl

Tamara Črvek

Matjaž Pušnik

UPRAVA DRUŽBE

Milena Sisinger, univ. dipl. ekon., direktor