NADZORNI SVET

Mitja Čander, predsednik

Pavel Gorišek, namestnik predsednika

Špela Bizjak, član

VODSTVO DRUŽBE

Milena Sisinger, univ. dipl. ekon., direktor