Bodočnost in MDDSZ

1. SOCIALNE AKTIVNOSTI

Z izvedbo socialnih aktivnosti bodo uporabniki imeli možnost: osebne rasti, izboljšanja verbalnega in neverbalnega komuniciranja, upravljanja s čustvi, usvajanja vseživljenjskega znanja, izboljšanja funkcionalne in računalniške pismenosti in širjenja socialne mreže.

Izvedba skupinskih delavnic in individualnih pogovorov bo usmerjana na celotno skupino in posameznika, pri kateri bodo upoštevane specifičnosti ciljne skupine.

Prav tako bomo v programu namenili pozornost zdravemu načinu življenja, saj bomo izvajali enostavne krepitvene vaje za telo, se gibali in usvajali ostale načine za zdrav življenjski slog ter osebno higieno.

2. DELOVNE AKTIVNOSTI

V okviru delovnih aktivnosti bodo uporabniki izvajali enostavna ročna dela: lepljenje, etiketiranje, pakiranje in sestavljanje kompletov. Aktivnosti so namenjene ohranjanju, razvijanju ter krepitvi delovnih sposobnosti in veščin ter pridobivanju delovne kondicije.

Uporabnik bo izvajal delo, prilagojeno njegovim sposobnostim in zmožnostim, pri delu pa ga bodo vodili in usmerjali usposobljeni mentorji.

Uporabnikom z vključitvijo v program pripada:

  • denarna nagrada, sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela;
  • malica (topla/hladna malica, ki jo bomo zagotovili v naših prostorih) in
  • potni stroški.
Program socialna vključenost