Bodočnost in MDDSZ

Spoštovani

Obveščamo vas, da smo v družbi BODOČNOST MARIBOR d.o.o., s 60 letno tradicijo zaposlovanja invalidov pričeli z letom 2020 izvajati nov, petletni program socialne vključenosti. Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cilj programa je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti vključenih uporabnikov ter vzpodbujanje socialne vključenosti. V naši družbi smo zato pripravili program, ki obsega raznolike socialne in nezahtevne delovne aktivnosti za ranljivo skupino.

Več o programu si lahko preberete tukaj.

K vključitvi v program pozivamo vse zainteresirane, ki zadoščajo enemu ali več izmed naslednjih kriterijev:

  • imajo izdano odločbo o nezaposljivosti s strani ZRSZ;
  • invalidi I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, po 35. členu ZZRZI;
  • osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialnovarstvene storitve.

Za več podatkov oz. sestanek za predstavitev programa lahko kontaktirate go. Jasno Kac, na:

BODOČNOST MARIBOR d.o.o.
Dalmatinska ulica 1
2000 Maribor
Spletna stran: https://bodocnost.com/

Tel. št.: 02/320-65-00

e-naslov: jasna.kac@bodocnost.com

SKUPAJ BOMO UTIRALI NOVE POTI.