Sklic skupščine

Direktorica družbe BODOČNOST, podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in družbene pogodbe družbe,

vabi družbenike

na 22. sejo SKUPŠČINE družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,

ki bo v ponedeljek, dne 05.07.2021 ob 11. uri na sedežu družbe

BODOČNOST MARIBOR d.o.o. Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR

Celoten dokument je dostopen tukaj.