Vabilo na 24. sejo družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.

Direktorica družbe BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000  MARIBOR, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in družbene pogodbe družbe,

vabi družbenike

na 24. sejo SKUPŠČINE družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,

ki bo v ponedeljek, dne 19.06.2023 ob 11. uri na sedežu družbe

BODOČNOST MARIBOR d.o.o.

Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR

Dostop do originalnega dokumenta:

Direktorica:

Milena Sisinger, univ. dipl. ekon.